Korotetut poistot v. 2020 – 2023

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset voivat tehdä verotuksessaan vuosina 2020 – 2023 käyttöönotetusta irtaimesta käyttöomaisuudesta kaksinkertaisen poiston säännönmukaiseen poistoon verrattuna. Irtainta käyttöomaisuutta ovat esim. koneet, kalusto ja muut laitteet. Lisäksi korotettua poistoa voidaan soveltaa EVL 31§ tarkoitettuihin omaisuuslajeihin,…

Lue lisää