Tulorekisteri pähkinän kuoressa

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Se on sähköinen tietokanta, johon tallennetaan henkilöiden ansio-, eläke- ja etuustiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkatiedot ilmoitetaan yhteen keskitettyyn tulorekisteriin, josta eri viranomaiset voivat noutaa tarvitsemansa tiedot. Näin ollen vuosi-ilmoittamisesta luovutaan, eikä samoja tietoja…

Lue lisää

Verovapaat matkakustannusten korvaukset ja työnantajan henkilösivukulut 2018

Verohallinto on vahvistanut verovapaiden matkakustannusten korvausten määrät vuodelle 2018. Matkakustannuksia ovat Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset. Työmatka on matka, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli työn luonteen vuoksi palkansaajalla ei ole varsinaista…

Lue lisää

Muistilista: Työntekijän palkkaus

Työntekijän palkkaamiseen liittyy tärkeitä seikkoja, joita täytyy ottaa huomioon jo ennen työsuhteen alkua. Kun työntekijän palkkaaminen on mielessä, on hyvä tehdä selväksi työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä miettiä mihin tarpeeseen työntekijä ollaan palkkaamassa. Myös seuraavat asiat…

Lue lisää

Työnantajan oikeus perhevapaakorvaukseen

Työnantajalla on nykyään oikeus saada Kelalta perhevapaakorvausta. Korvaus maksetaan äidin työnantajalle ja sen tarkoitus on kattaa kustannuksia, joita koituu naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta. Kyseessä on kertakorvaus ja se on suuruudeltaan 2500 euroa synnytystä tai adoptiota kohden. Oikeus korvaukseen on…

Lue lisää