Työnantajan koulutusvähennys

Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen työnantajan koulutusvähennyksellä on tarkoitus tukea työntekijöiden suunnitelmallista osaamisen kehittämistä sekä kannustaa työnantajia kehittämään henkilöstön osaamista. Koulutusvähennys on elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavan työnantajan verotuksessa vähennyskelpoinen lisäerä. Koulutusvähennys vähennetään tulosta, joka on laskennallisesti noin puolet…

Lue lisää

Muutoksia vuodelle 2018

Uusi vuosi tuo jälleen muutoksia varsinkin verotukseen liittyviin asioihin. Tässä on lista suurimmista vuoden 2018 mukanaan tuovista muutoksista. Kerromme mielellämme lisää, jos haluat saada lisätietoja näihin aiheisiin liittyen.   Varainsiirtovero poistuu eräissä yritysmuodon muutoksissa Varainsiirtovero poistuu, jos toiminimiyrittäjä…

Lue lisää

Varastoinventointi

Vuodenvaihde lähestyy ja monella yrityksellä se tarkoittaa myös pakollista varaston inventointia. Vaikka nykyään käytetään erilaisia järjestelmiä ja ohjelmia varastoarvon seuraamiseksi, on tilinpäätöksen yhteydessä varastossa olevien määrä todettava myös esim. laskemalla. Varastojärjestelmän antamassa varastoarvossa saattaa olla eroja inventaariin verrattuna…

Lue lisää

Minkälaisella joululahjalla voi muistaa henkilökuntaa?

Monelle työnantajalle näinä päivinä on ajankohtaista kiittää henkilökuntaa kuluneen vuoden työpanoksesta. Päänvaivaa aiheuttaa pohdinta, siitä mikä olisi paras tapa toteuttaa nämä ajatukset. Työntekijöiden muistaminen onkin paitsi kaunis tapa osoittaa arvostusta, myös kirjapidon kannalta sallittua! Muutamia ohjeita on kuitenkin…

Lue lisää

Miten yhdistys voi palkita vapaaehtoistyöstä?

Vuosi on päättymässä ja moni yhdistys haluaa palkita vapaaehtoistoimintaan ja talkootöihin osallistuneinta. Talkoo- ja vapaaehtoistyö onkin monelle yhdistykselle elintärkeää toimintaa varainhankinnassa. Talkootyöllä tarkoitetaan talkoissa vapaaehtoisesti ja korvauksetta tehtävää, yleensä tilapäistä työtä. Luonteeltaan talkootyö on useimmiten niin sanottua jokamiehentyötä,…

Lue lisää

Työnantajan korvaamien koulutuskustannusten verovapaus laajenee

Tuloverolakiin ehdotetaan säännöstä työnantajan kustantamien koulutusten verovapaudesta työntekijän verotuksessa. Ehdotettu muutos luo työnantajalle erinomaisen mahdollisuuden kouluttaa työntekijöitään joustavasti ja laajasti ilman työntekijälle syntyviä veroseuraamuksia. Työnantajan kustantama koulutus ei olisi lakimuutoksen johdosta työntekijälle enää palkkaan verrattavissa oleva etuus, jos…

Lue lisää

Tulorekisteri käyttöön v. 2019

Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Työnantajat ilmoittavat palkkatiedot tulorekisteriin yhdellä ilmoituksella. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Uudistuksen tavoitteena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkkatietojen ilmoittamista viranomaisille ja muita tietoja tarvitseville tahoille. Tavoitteena on korvata keskeisimmät…

Lue lisää

Muistathan huomioida arpajaisveron?

Arpajaisia on erilaisia ja niiden luonne määrittelee sovellettavat lupakäytännöt ja arpajaisten verollisuuden. Arpajaisia järjestäessä tulee huomioida arpajaislain lisäksi myös arpajaisverolaki, sillä se velvoittaa myös muitakin kuin yhdistyksiä. Arpajaisia on monenlaisia, mutta tässä tekstissä on käsitelty arpajaisveroa vain markkinointiarpajaisten…

Lue lisää

Vältä laskutuslisien sudenkuopat

Moni yritys lisää laskulleen laskutuslisän sen kummemmin asiaa harkitsematta. Lainsäädännössä sekä oikeustapauksissa on kuitenkin viime aikoina otettu tarkastikin kantaa, paitsi laskutuslisän perimisen laillisuuteen, myös sen suuruuteen.   Pääsääntöisesti yritysten välisessä kaupankäynnissä laskutuslisistä ei ole säädetty. Laskutuslisän periminen perustuu…

Lue lisää

Muistilista: Työntekijän palkkaus

Työntekijän palkkaamiseen liittyy tärkeitä seikkoja, joita täytyy ottaa huomioon jo ennen työsuhteen alkua. Kun työntekijän palkkaaminen on mielessä, on hyvä tehdä selväksi työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä miettiä mihin tarpeeseen työntekijä ollaan palkkaamassa. Myös seuraavat asiat…

Lue lisää