Miten yhdistys voi palkita vapaaehtoistyöstä?

Vuosi on päättymässä ja moni yhdistys haluaa palkita vapaaehtoistoimintaan ja talkootöihin osallistuneinta. Talkoo- ja vapaaehtoistyö onkin monelle yhdistykselle elintärkeää toimintaa varainhankinnassa. Talkootyöllä tarkoitetaan talkoissa vapaaehtoisesti ja korvauksetta tehtävää, yleensä tilapäistä työtä. Luonteeltaan talkootyö on useimmiten niin sanottua jokamiehentyötä,…

Lue lisää

Työnantajan korvaamien koulutuskustannusten verovapaus laajenee

Tuloverolakiin ehdotetaan säännöstä työnantajan kustantamien koulutusten verovapaudesta työntekijän verotuksessa. Ehdotettu muutos luo työnantajalle erinomaisen mahdollisuuden kouluttaa työntekijöitään joustavasti ja laajasti ilman työntekijälle syntyviä veroseuraamuksia. Työnantajan kustantama koulutus ei olisi lakimuutoksen johdosta työntekijälle enää palkkaan verrattavissa oleva etuus, jos…

Lue lisää

Tulorekisteri käyttöön v. 2019

Tulorekisteri otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta. Työnantajat ilmoittavat palkkatiedot tulorekisteriin yhdellä ilmoituksella. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Uudistuksen tavoitteena on vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkkatietojen ilmoittamista viranomaisille ja muita tietoja tarvitseville tahoille. Tavoitteena on korvata keskeisimmät…

Lue lisää

Muistathan huomioida arpajaisveron?

Arpajaisia on erilaisia ja niiden luonne määrittelee sovellettavat lupakäytännöt ja arpajaisten verollisuuden. Arpajaisia järjestäessä tulee huomioida arpajaislain lisäksi myös arpajaisverolaki, sillä se velvoittaa myös muitakin kuin yhdistyksiä. Arpajaisia on monenlaisia, mutta tässä tekstissä on käsitelty arpajaisveroa vain markkinointiarpajaisten…

Lue lisää

Vältä laskutuslisien sudenkuopat

Moni yritys lisää laskulleen laskutuslisän sen kummemmin asiaa harkitsematta. Lainsäädännössä sekä oikeustapauksissa on kuitenkin viime aikoina otettu tarkastikin kantaa, paitsi laskutuslisän perimisen laillisuuteen, myös sen suuruuteen.   Pääsääntöisesti yritysten välisessä kaupankäynnissä laskutuslisistä ei ole säädetty. Laskutuslisän periminen perustuu…

Lue lisää

Muistilista: Työntekijän palkkaus

Työntekijän palkkaamiseen liittyy tärkeitä seikkoja, joita täytyy ottaa huomioon jo ennen työsuhteen alkua. Kun työntekijän palkkaaminen on mielessä, on hyvä tehdä selväksi työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet sekä miettiä mihin tarpeeseen työntekijä ollaan palkkaamassa. Myös seuraavat asiat…

Lue lisää

Tuloverojen ennakonkannon lakimuutos tulee voimaan 1.11.2017

Osakeyhtiöt ovat voineet maksaa ennakkoveroa oma-aloitteisesti veroilmoituksen jättöpäivään saakka, mikäli ennakkoverot eivät ole riittäneet tilikaudelta maksettavaan yhteisöveroon. Osakeyhtiöt ovat pystyneet välttymään näin viivästyskoroilta verovajeen osalta, kun maksu on tapahtunut neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Uuden ennakkoperintälain myötä 1.11.2017…

Lue lisää

Työnantajan oikeus perhevapaakorvaukseen

Työnantajalla on nykyään oikeus saada Kelalta perhevapaakorvausta. Korvaus maksetaan äidin työnantajalle ja sen tarkoitus on kattaa kustannuksia, joita koituu naispuolisen työntekijän vanhemmuudesta. Kyseessä on kertakorvaus ja se on suuruudeltaan 2500 euroa synnytystä tai adoptiota kohden. Oikeus korvaukseen on…

Lue lisää

Mitä ovat edustuskulut?

Yrityksesi pitkäaikainen yhteistyökumppani täyttää 60-vuotta ja pitää isot pirskeet juhlan kunniaksi. Olet saanut kutsun juhliin ja viet hänelle lahjaksi konjakkipullon.  Isoin asiakkaasi osti yritykseltäsi päättyvänä vuonna ennätysmäärän palveluita. Viet hänelle joululahjaksi herkkukorin ja kukka-asetelman ja toivot samalla sen…

Lue lisää

Yrittäjävähennys

Vuoden 2017 alusta voimaan tullut lakimuutos, yrittäjävähennys, tuo helpotusta pienyrittäjien verotukseen. Uudistuksen tarkoituksena on keventää elinkeinoharjoittajien ja henkilöyhtiöiden verotusta tasavertaisemmaksi osakeyhtiöiden kanssa. Osakeyhtiöille myönnettiin yhteisöverokannan alennus jo vuoden 2014 alussa. Yrittäjävähennys koskee liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä…

Lue lisää