Yritysten ilmoitettava edunsaajansa Kaupparekisteriin

Patentti- ja rekisterihallitus on tiedottanut, että kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien omistajat tulee ilmoittaa kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen. Muutos koskee myös rajoitetusti niitä avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä, joiden edunsaajana on joku muu henkilö kuin yhtiömies. Tiedot on ilmoitettava kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä.

Muutos ei koske pörssiyhtiöitä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia (toiminimi), säätiöitä, asunto-osakeyhtiöitä, sekä keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Ilmoitusvelvollisuus liittyy EU:n rahanpesudirektiiviin sekä rahanpesulakiin, joka tuli voimaan 1.7.2019. Edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla.

Kuka on edunsaaja?
Omistajilla tarkoitetaan tosiasiallisia edunsaajia, jotka joko omistavat yrityksen tai käyttävät muutoin siinä määräysvaltaa. Edunsaajaksi määritellään henkilö, jolla on
• yli 25 prosentin omistusosuus yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
• yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta
• muulla perusteella määräysvaltaa yrityksessä, esimerkiksi osakassopimuksen kautta

Miten ja milloin ilmoitan?
Yritysten on ilmoitettava tiedot edunsaajistaan maksuttomasti YTJ-palvelussa 1.7.2019-1.7.2020 välisenä aikana. Ilmoitus tehdään sähköisesti tunnistautumalla verkkopankkitunnuksilla. Ilmoitus on tehtävä tämän lisäksi aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai uusi yritys perustetaan.

Tarvitseeko ilmoitusta tehdä jos edunsaajia ei ole, tai heistä ei ole tietoa?
Ilmoitus täytyy tehdä myös niissä tapauksissa, jos yrityksellä ei ole edunsaajia tai yrityksellä ei ole heidän tietojaan. Tällöin PRH merkitsee kaupparekisteriin edunsaajiksi hallituksen jäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, toimitusjohtajan tai muun vastaavassa asemassa toimivan henkilön.

Mitä tietoja edunsaajista kerätään? Ovatko antamani tiedot julkisia?
Edunsaajista merkitään kaupparekisteriin nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansalaisuus, kotikunta tai kotimaa ja kotisoite, sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.
Edunsaajailmoituksen rekisteröinti on julkinen, mutta tiedot edunsaajista eivät ole julkisia kuten muut kaupparekisteritiedot. PRH voi antaa tiedot eteenpäin, mikäli näillä tiedoilla on rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus. Tiedot ovat maksullisia.

Voiko tilitoimisto tehdä ilmoituksen edunsaajista yrityksen puolesta?
Yritys voi valtuuttaa tilitoimiston tekemään kaupparekisteri-ilmoituksia puolestaan.


20.20.2019