Perintäkulut ja maksuhuomautukset

Perintätoimet kuluttajasaatavan perinnässä Maksumuistutuksen saa lähettää velalliselle aikaisintaan 14 vuorokautta laskun erääntymisestä, jos sen yhteydessä halutaan veloittaa kuluja. Maksumuistutuksen antamisesta ja maksuajan pidentämisestä saa periä lain mukaan enintään 5 euron kulun. Muistutus on toimitettava velalliselle kirjallisesti tai muulla…

Lue lisää

Muistathan huomioida arpajaisveron?

Arpajaisia on erilaisia ja niiden luonne määrittelee sovellettavat lupakäytännöt ja arpajaisten verollisuuden. Arpajaisia järjestäessä tulee huomioida arpajaislain lisäksi myös arpajaisverolaki, sillä se velvoittaa myös muitakin kuin yhdistyksiä. Arpajaisia on monenlaisia, mutta tässä tekstissä on käsitelty arpajaisveroa vain markkinointiarpajaisten…

Lue lisää

Tuloverojen ennakonkannon lakimuutos tulee voimaan 1.11.2017

Osakeyhtiöt ovat voineet maksaa ennakkoveroa oma-aloitteisesti veroilmoituksen jättöpäivään saakka, mikäli ennakkoverot eivät ole riittäneet tilikaudelta maksettavaan yhteisöveroon. Osakeyhtiöt ovat pystyneet välttymään näin viivästyskoroilta verovajeen osalta, kun maksu on tapahtunut neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Uuden ennakkoperintälain myötä 1.11.2017…

Lue lisää

Yrittäjävähennys

Vuoden 2017 alusta voimaan tullut lakimuutos, yrittäjävähennys, tuo helpotusta pienyrittäjien verotukseen. Uudistuksen tarkoituksena on keventää elinkeinoharjoittajien ja henkilöyhtiöiden verotusta tasavertaisemmaksi osakeyhtiöiden kanssa. Osakeyhtiöille myönnettiin yhteisöverokannan alennus jo vuoden 2014 alussa. Yrittäjävähennys koskee liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä…

Lue lisää