Mikkelin Tilitoimisto Oy on palvellut yrityksiä jo vuodesta 1969. Toimistomme henkilökuntaan kuuluu kahdeksan ammattitaitoista työntekijää, jotka palvelevat pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä muita kirjanpitovelvollisia tuottamalla taloushallinnon ja laskentatoimen asiantuntijapalveluja.

Tavoitteenamme palveluiden tuottamisessa on yksilöllinen, asiakkaan tarpeet huomioon ottava toimintatapa. Käytössämme on ajanmukainen ja tehokas laskentajärjestelmä ja seuraamme jatkuvasti muuttuvaa alan lainsäädäntöä. Siten turvaamme asiakkaillemme yrityksen taloushallinnossa tarvittavan tietotaidon parhaalla mahdollisella tavalla.

Olemme Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsen ja auktorisoitu tilitoimisto.