Taseesta ilmenee yrityksen varat ja velat tilinpäätöspäivänä tai muuna valittuna ajankohtana.

Taseessa on kaksi puolta: vastaavaa ja vastattavaa.  Vastaavaa-puolella on lueteltu yrityksen varallisuus. Pysyviin vastaaviin sisältyy mm. rakennukset ja koneet ja kalusto. Vaihto-omaisuuteen sisältyy yrityksen varasto. Saamiset ja rahavarat sisältävät mm. yrityksen myyntisaamiset, mahdolliset muut saamiset, kuten pankki- ja luottokorttisaamiset sekä pankkitilien ja käteiskassan saldot.

Vastattavaa-puolella on yrityksen oma ja vieras pääoma sekä mahdolliset varaukset. Vieras pääoma sisältää pankkilainat, ostovelat, siirtovelat ja muut velat.  Vieras pääoma esitetään taseessa jaoteltuna lyhyt- ja pitkäaikaiseen.  Silloin mm. pankkilainoista siirretään lyhytaikaiseen se osa, mikä tulee maksettavaksi seuraavan tilikauden aikana. Siirtovelat sisältävät palkkoihin ja niiden sivukuluihin liittyviä eriä ja muut velat mm. arvonlisäveroa ja ennakonpidätys- ja sotumaksuvelkoja.

Yrityksen taseesta kannattaa tarkastella yrityksen varallisuusasemaa. Varallisuusasemaa arvioidaan yleensä varojen ja velkojen erotuksena.  Silloin taseen vastaavaa puolen loppusummasta vähennetään yrityksen velat.  Erotuksen tulisi olla positiivinen.  Varallisuusasemaa arvioitaessa tulee huomata, että pysyviin vastaaviin sisältyvät rakennukset sekä koneet ja kalusto on esitetty hankintahintaansa, joista on vähennetty poistot.  Silloin edellä mainittujen erien arvo ei aina vastaa todellista käypää arvoa. Varallisuusasemaa voi tarkastella myös oman pääoman loppusummasta. Mitä suurempi oman pääoman määrä, sitä vakavaraisempi yritys. Oma pääoma kasvaa yrityksen tuottamien voittojen ansiosta ja vähenee osingonjaon tai yksityiskäytön seurauksena.  Omaa pääomaa voi kasvattaa tuottamalla lisää voittoa tai sijoittamalla rahaa yritykseen sekä pienentämällä omistajien yksityisnostojen ja osingonjaon määrää.

Toinen tärkeä taseesta seurattava asia on yrityksen maksuvalmius.  Kun lyhytaikaisista varoista (saamiset ja rahavarat) vähennetään lyhytaikaiset velat, saadaan maksuvalmius.  Tämänkin erän tulisi olla positiivinen. Kun maksuvalmius on positiivinen, yritys pystyy lyhyellä aikavälillä selviytymään lyhytaikaisista veloistaan eräpäivinä.

Taseen erien tilanne saattaa muuttua päivittäin esimerkiksi myyntisaamisten ja ostovelkojen sekä lainojen lyhennysten myötä.  Vaikka yksittäiset erät elävätkin päivittäin, varojen ja velkojen erotus (varallisuusasema) ei yleensä hetkessä muutu merkittävästi.

 

Sinikka Hiidenmaa, KTM, KLT, KHT

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.