Tuloslaskelmassa lasketaan yrityksen tulos seurantajaksolta, mikä voi olla kuukausi, kalenterivuosi/tilikausi.

Tuloslaskelma on vähennyslaskumuodossa oleva laskelma, jossa yrityksen tuotoista vähennetään yritystoiminnasta aiheutuneet kulut kirjanpitoasetuksessa säädetyssä järjestyksessä. Tuloslaskelman luvut ovat pääsääntöisesti arvonlisäverottomia arvonlisäverollista toimintaa harjoittavilla yrityksillä. Mikäli jostakin kuluerästä ei saa vähentää arvonlisäveroa (kuten esimerkiksi henkilöautot), jää arvonlisävero siltä osin yrityksen lopulliseksi kuluksi.

Liikevaihto sisältää yrityksen tuotteiden tai palveluiden myynnistä saadut tulot.  Liikevaihdosta vähennetään myytäviä tuotteita ja palveluita varten hankitut materiaalit ja ostotHenkilöstökuluihin puolestaan sisältyvät maksetut palkat sosiaalikuluineen.  Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät kaikki muut kulut, kuten vuokrat ja toimitilakulut, markkinointi- ja hallintokulut.

Poistoina tuloslaskelmassa vähennetään pitkäaikaishankinnoista, kuten rakennuksista, kalustosta ja autoista yhdelle tilikaudelle kuuluva osa.

Liikevoitto (-tappio) saadaan kun liikevaihdosta vähennetään yllä mainitut kuluerät. Liikevoitto kertoo parhaiten yrityksen kannattavuuden.  Liikevoitto jää jaettavaksi omistajien, rahoittajien ja verottajan kesken.  Liikevoitosta vähennetään rahoituskulut ja verot, joiden jälkeen jää jäljelle omistajalle kuuluva osuus yrityksen toiminnasta.  Tämä tulos voi olla voittoa tai tappiota.

Miten liikevoittoa voi parantaa? Liikevoittoon voi vaikuttaa toimenpiteillä, jotka kasvattavat liikevoittoa tai pienentävät siitä vähennettäviä kuluja. Myös toiminnan tehostamisella voi olla merkitystä.  Silloin pienemmillä resursseilla saadaan aikaiseksi enemmän liikevaihtoa.

Sinikka Hiidenmaa, KTM, KLT, KHT

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.