Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Se on sähköinen tietokanta, johon tallennetaan henkilöiden ansio-, eläke- ja etuustiedot. Tämä tarkoittaa sitä, että palkkatiedot ilmoitetaan yhteen keskitettyyn tulorekisteriin, josta eri viranomaiset voivat noutaa tarvitsemansa tiedot. Näin ollen vuosi-ilmoittamisesta luovutaan, eikä samoja tietoja tarvitse enää ilmoittaa moneen eri paikkaan. Tulorekisteri koskee kaikkia palkanmaksajia: yrityksiä, yhdistyksiä, kotitalouksia ja sijaismaksajia.

Vuonna 2019 tulorekisteriä hyödyntävät seuraavat viranomaiset: Verohallinto, työeläkevakuutusyhtiöt, työttömyysvakuutusrahasto, Kela ja ETK. Vuonna 2020 tulorekisterin tietoja alkavat hyödyntää mm. tapaturmavakuutusyhtiöt, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen.

Tulorekisterissä asioidaan Suomi.fi-valtuuksin. Näin ollen tilitoimistolle täytyy antaa sähköinen valtuutus, jotta palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin onnistuu. Paperisia ilmoituksia voi käyttää vain poikkeustapauksissa.

Palkkatiedot täytyy ilmoittaa tulorekisteriin 5 kalenteripäivän kuluessa suorituksen maksupäivästä. Näin ollen tietojen ilmoittaminen reaaliaikaistuu ja nopeutuu. Palkkatiedot täytyykin tulla palkanlaskentaan tarkasti ja riittävän ajoissa, jotta myös ilmoittaminen hoituu ajoissa. Jos palkkoihin tulee korjauksia maksamisen jälkeen, täytyy tiedot korjata mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus, heti kun virhe huomataan.

Jos palkkoja maksetaan useamman kerran kuussa, täytyy jokaisesta palkka-ajosta antaa oma ilmoituksensa. Tulorekisteriin täytyy ilmoittaa pakolliset tiedot, jotka vastaavat laajuudessaan tähän saakka ilmoitettuja vuosi-ilmoitustietoja, mutta sinne kannattaa ilmoittaa myös mahdollisimman paljon täydentävää tietoa. Näin ollen tiedon käyttäjät saavat tarvitsemansa tiedot mahdollisimman täydellisenä tulorekisteristä, eikä niitä tarvitse lähettää enää erikseen.

Tulorekisteriin täytyy ilmoittaa myös:
• 1.1.2019 alkaen ei ole enää mahdollista maksaa palkkaennakoita ilman sivukulujen pidättämistä. Kaikki maksettavat erät ovat palkkoja, joista täytyy pidättää ennakonpidätykset ja muut sivukulut niitä maksettaessa. Ja ilmoitus täytyy myös antaa tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.
• Verovapaat matkakustannusten korvaukset, kuten kilometrikorvaukset ja päivärahat ovat myös tulorekisteriin ilmoitettavaa tietoa. Niiden maksamisesta täytyy antaa ilmoitus tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä.
• Luontoisedut täytyy ilmoittaa tulorekisteriin ansaintaperiaatteen mukaisesti. Eli niinä kuukausina, kun jotain luontoisetuja on ollut käytössä, on niistä ilmoitus annettava tulorekisteriin seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä. Näin ollen luontoisetuja ei voi ilmoittaa enää useammalta kuukaudelta kerrallaan.

Vaikka ennakonpidätys- ja sairausvakuutusmaksutietojen ilmoittaminen muuttuu, Verohallinnolle tilitettävien maksujen käytäntö säilyy ennallaan. Ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut tilitetään edelleen Verohallinnolle palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Sen sijaan TyEL-maksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen maksukäytäntö muuttuu. TyEL-vakuutusyhtiöt laskuttavat jatkossa TyEL-maksut kuukausittain tulorekisteriin ilmoitettujen palkkatietojen perusteella. Myös Työttömyysvakuutusrahasto laskuttaa jatkossa työttömyysvakuutusmaksun tulorekisteriin ilmoitettujen toteutuneiden palkanmaksutietojen perusteella. Maksut määrätään neljä kertaa vuodessa huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa tulorekisteriin ilmoitettujen kolmen edeltävän kalenterikuukauden palkanmaksutietojen mukaan. Tapaturmavakuutusmaksujen käytäntö jatkuu vuoden 2019 osalta ennallaan ja vakuutusmaksut määrätään arvioidun ennakkopalkkasumman mukaan.


Palkkahallinnon asiantuntijat
Sari Kaipainen, PHT & Mari Romo, PHT

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.