Tuloverolakiin ehdotetaan säännöstä työnantajan kustantamien koulutusten verovapaudesta työntekijän verotuksessa. Ehdotettu muutos luo työnantajalle erinomaisen mahdollisuuden kouluttaa työntekijöitään joustavasti ja laajasti ilman työntekijälle syntyviä veroseuraamuksia. Työnantajan kustantama koulutus ei olisi lakimuutoksen johdosta työntekijälle enää palkkaan verrattavissa oleva etuus, jos koulutus tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan toimesta. Lakimuutos on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2018 alusta.

Työnantajan kustantaman koulutuksen tulee olla hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta. Verovapauden kannalta ei ole merkitystä sillä, muuttuvatko työntekijän tehtävät työnantajan palveluksessa tai konsernin sisällä tai missä muodossa koulutus tapahtuisi tai millaiseen tutkintoon tai ammattinimikkeeseen koulutus johtaisi. Työnantajan tulee maksaa koulutuskustannukset suoraan koulutuksen järjestäjälle.

Näin ollen ammatin ylläpitämisen tai kehittämiseen tähtäävän koulutuksen lisäksi verovapaita olisi tutkintoon johtava peruskoulutus, ammattikoulutus, ammatillinen täydennyskoulutus tai lisäpätevyyttä tuova koulutus. Säännöstä sovellettaisiin myös yhtiön johtoon, osakeyhtiön osakkaisiin sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiin. Se, että osakas olisi yhtiön ainut työntekijä, ei myöskään estäisi koulutuksen verovapautta.

Myös ajokortin kustantaminen voisi olla työntekijälle verovapaata, kun autolla ajaminen kuuluu työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin. Jos työntekijän työtehtäviin kuuluisi yrityksen henkilöauton, pakettiauton tai kuorma-auton kuljettaminen, voisi työnantaja kustantaa työntekijän ajokortin ilman, että siitä syntyisi työntekijälle veronalaista etua. Pelkästään se, että työntekijä tarvitsisi autoa asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin, ei oikeuttaisi työnantajaa kustantamaan työntekijän ajokorttia verovapaasti.

Pääsäännöstä poiketen verovapaita matkakustannusten korvauksia ei voitaisi kuitenkaan maksaa matkoista, jotka työntekijä tekee opiskellakseen ylioppilastutkintoa, ammatillista perustutkintoa, korkeakoulututkintoa tai näitä vastaavan ulkomaista tutkintoa. Sen sijaan työntekijälle maksettavien matkakustannusten korvaukset voivat olla verovapaita, jos työntekijä suorittaa vain tiettyä edellä mainitun tutkinnon osaa tai osia.

 

Asiantuntijamme Mikkelin Tilitoimistossa vastaavat mielellään kaikkiin koulutuskustannuksia koskeviin kysymyksiisi, otathan yhteyttä!

 

Kirjanpitäjät Minna Kosunen & Susanna Laitinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.