Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen työnantajan koulutusvähennyksellä on tarkoitus tukea työntekijöiden suunnitelmallista osaamisen kehittämistä sekä kannustaa työnantajia kehittämään henkilöstön osaamista. Koulutusvähennys on elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavan työnantajan verotuksessa vähennyskelpoinen lisäerä.

Koulutusvähennys vähennetään tulosta, joka on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Työnantaja saa siis käytännössä korvauksen siltä ajalta, jona työntekijä saa palkkaa, mutta ei anna työpanostaan työnantajan käyttöön. Vähennyksen saa tilikaudelta enintään kolmelta päivältä työntekijää kohden. Koulutusvähennys ei vaikuta työntekijöiden koulutuksesta aiheutuneiden kustannusten vähennysoikeuteen, vaan koulutuksesta syntyneet menot ovat entiseen tapaan myös verotuksessa vähennyskelpoisia.

Koulutusvähennytyksen edellytyksinä ovat:

 • työnantajan järjestämä koulutus perustuu työnantajan etukäteen laatimaan koulutussuunnitelmaan koko henkilöstölle
 • työntekijälle on maksettu palkkaa koulutusajalta
 • koulutus edistää ammatillista osaamista

Koulutusvähennystä ei saa:

 • palkkatuetuista työntekijöistä
 • työntekijä on osallistunut koulutukseen loma- tai vapaa-aikana
 • työhön perehdyttämisestä tai opastuksesta
 • kotitaloustyönantaja

Koulutuksen edellytykset:

 • työnantajan järjestämä koulutus, joka ylläpitää ja edistää työntekijän ammatillista osaamista
 • koulutuksen tulee perustua koulutussuunnitelmaan
 • työnantaja maksaa palkkaa työntekijälle koulutuksen ajalta
 • koulutus on ohjattua ja valvottua (ulkoista ja sisäistä koulutusta)
 • koulutuksen tulee liittyä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin

Koulutusvähennyksen vähimmäismäärä on 1 koulutuspäivä työntekijää kohden. Yksi koulutuspäivä kestää 6 tuntia ja se voi koostua useista eri koulutuksista useammalta päivältä. Koulutuksen tulee kuitenkin kestää yhtäjaksoisesti vähintään yksi tunti.

Työnantajan tulee laatia työntekijäkohtainen kirjallinen selvitys vähennyksen edellytysten täyttymisestä. Koulutusvähennys lasketaan yrityksen työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka kerrottuna koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärällä ja jakamalla näin saatu tulo kahdella. Lisävähennyksen määräksi tulee näin puolet koulutuspäivien laskennallisista palkkakustannuksista.

Tilikauden päätyttyä yritykset antavat veroilmoituksen ja koulutusvähennystä vaaditaan veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Kirjanpitäjäsi Mikkelin Tilitoimistossa huomioi koulutusvähennyksen vaikutuksen verotukseen sekä palauttaa tarvittavat verolomakkeet asiakkaan laatimien selvitysten pohjalta.

 

Tarkempia tietoja koulutusvähennyksestä ja sen edellytyksistä saat omalta yhteyshenkilöltäsi Mikkelin Tilitoimistossa ja löydät mm. Verohallinnon sivuilta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48458/tyonantajan_koulutusvahenny/

 

 

 

Kirjanpitäjät Minna Kosunen & Susanna Laitinen

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.