Verohallinto on vahvistanut verovapaiden matkakustannusten korvausten määrät vuodelle 2018. Matkakustannuksia ovat Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset. Työmatka on matka, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli työn luonteen vuoksi palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle. Palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välinen matka ei ole tässä yhteydessä tarkoitettu työmatka, joten siitä ei voida verovapaita matkakustannusten korvauksia maksaa.

Matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matkalipuista ja muista matkustamiseen kuuluvista maksuista tai korvausta oman auton käytöstä. Oman auton käytöstä korvaus suoritetaan kilometrikorvauksena, jonka enimmäismäärät ovat vuonna 2018 seuraavat.

  • auto: 0,42 €/km, jota korotetaan:
  • henkilön kuljettamisesta 0,03 €/km/hlö
  • perävaunun kuljettamisesta 0,07 €/km
  • yli 80 kg painavien koneiden ja esineiden kuljettamisesta 0,03 €/km

Verohallinnon päätöksessä on kerrottu kilometrikohtaiset arvot myös muille kulkuneuvoille.

Verovapaita matkakustannusten korvauksia on myös päiväraha, jolla korvataan kohtuullisia ruokailu- ja muita elinkustannusten lisäyksiä, jotka aiheutuvat työmatkasta. Päivärahan maksamisen edellytyksenä on, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan täytyy lisäksi olla yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi tarkoittaa enintään 24 tunnin mittaista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle ja päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta. Päivärahan määrä määräytyy vuonna 2018 työmatkan keston mukaan seuraavasti:

  • työmatkan kesto yli 6 tuntia à osapäiväraha 19 €
  • työmatkan kesto yli 10 tuntia à kokopäiväraha 42 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

  • vähintään 2 tunnilla à 19 €
  • yli 6 tunnilla à 42 €

Ulkomaille kohdistuneiden työmatkojen päivärahojen enimmäismäärät vaihtelevat maittain. Ne kannattaa tarkistaa verohallinnon päätöksestä verovapaista matkakustannusten korvauksista (www.vero.fi).

Ateriakorvausta voidaan maksaa, jos työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä vuonna 2018 on 10,50 euroa.

Henkilösivukuluja ovat palkoista ja palkkioista maksettavat eläkevakuutus-, työttömyys­vakuutus-, sairausvakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä ryhmähenkivakuutusmaksu.

Yrityksen osalle jäävät sosiaalivakuutusmaksut alenivat viime vuodesta. Työntekijältä perittävät osuudet taas puolestaan nousivat 0,5 % tänä vuonna.

Työnantajan maksama eläkevakuutusmaksu on tänä vuonna 25,3 %, josta työntekijältä peritään palkasta joko 6,35 % tai 7,85 % ikävuosien mukaan. Keskimäärin työnantajan osuudeksi jää 17,75 %. Työttömyysvakuutusmaksu on 2,55 %, kun palkkasumma jää alle 2 083 500 €. Työntekijältä peritään työttömyysvakuutusmaksua 1,90 %. Lisäksi palkoista tulee työnantajan maksettavaksi tapaturmavakuutusmaksu, joka vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan. Ryhmähenkivakuutus on säilynyt samana kuin se oli viime vuonnakin (0,07%). Työnantajan maksettavaksi tulee myös sairausvakuutusmaksu 0,86 % palkkasummasta.

Yrittäjäeläkevakuutusmaksut vaihtelevat myös iän mukaan, ollen tänä vuonna 24,1 % – 25,6 %. Aloittavan yrittäjän maksu (48 kk ajalta, alennus 22 %) on välillä 18,80 % – 19,97 %.

 

Palkkahallinnon asiantuntijat Sari Kaipainen ja Mari Romo PHT

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.