Työnantajan tarjoamat sähkö- ja hybridiautojen latausedut

Verovapaa latausetu vuosille 2021 – 2025

Työnantaja saattaa tarjota työntekijälle täyssähkö- tai hybridiauton lataamismahdollisuuden työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä. Vuoden 2021 alusta voimaan tullut väliaikainen lakimuutos mahdollistaa työnantajalle mahdollisuuden tarjota sähköauton lataus työntekijälle ilman siitä syntyvää verotettavaa tuloa. Väliaikainen lakimuutos on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.

Verovapaus koskee vain työpaikalla tai julkisissa latauspisteissä ladattavaa ajoneuvoa, joka voi olla joko työntekijän oma auto tai työsuhde-etuna saatu käyttöetuauto. Vapaan autoedun käyttökustannukset sisältyvät autoedun arvoon, eikä verovapaus sen vuoksi koske näiden ajoneuvojen lataamista.

Latausasema työntekijän kotona

Jos työntekijällä on käytössään vapaana autoetuna käsiteltävä luontoisetuauto, työnantaja voi kustantaa työntekijän kotiin ­sähkö- tai hybridiauton latauslaitteen luontoisetuauton lataamista varten. Työn­antajan kustantama latauslaite katsotaan auton lisävarusteeksi. Latauslaitteen arvo lisätään autoedun verotusarvoa laskettaessa auton uushankintahintaan samaan tapaan kuin muutkin lisävarusteet. Edellytyksenä tälle on, että latauslaite ei tule työntekijän omistukseen. Työntekijän omistukseen annetusta latauslaitteesta sen sijaan muodostuu erillinen veronalainen etu.

Jos työntekijä itse kustantaa älykkään latausaseman kotiinsa ja työntekijällä on käytössään vapaana autoetuna käsiteltävä luontoisetuauto, voi työntekijä hakea latauspisteen asennustyöstä kotitalousvähennystä. Jos työntekijä tai työnantaja kustantaa sellaisen latausaseman hankinnan työntekijän kotiin, joka ei täytä älykkään latauslaitteen kriteereitä, ei ajoneuvon lataamista sillä lasketa verovapaaksi eduksi.

Työnantaja voi kustantaa siis työntekijän kotona tapahtuvan vapaana autoetuna annetun hybridi- tai sähköauton latauksen joko työnantajan omasta latausasemasta tai työntekijän omistamasta latausasemasta. Jos sähkökulu latausaseman käytöstä tulee työntekijälle itselleen, tämä voi laskuttaa latausaseman käyttämän sähkön edelleen työnantajaltaan. Kotona käytetyn sähkön määrä on kuitenkin todennettava erillisellä mittauslaitteella, ja sen pitää olla eroteltavissa kodin muusta sähkön kulutuksesta. Mikäli työntekijällä ei ole kiinteähintaista sähkösopimusta, vaan esimerkiksi pörssisähkösopimus, on sähkön hinta laskutettava lataamiseen käytetyn sähkön todellisen hinnan mukaisesti, ja tämä on pystyttävä näyttämään toteen. Esimerkiksi kuukauden tai päivän keskihinta kilowattitunnilta ei tule kyseeseen. Laskuttaessa kustannusta työnantajalta voidaan kuitenkin pörssisähkön ollessa kyseessä käyttää sähkölaskun alinta kilowattihintaa, jos muuta selvitystä ei ole saatavilla.

Vapaana autoetuna saadun sähköauton latauksessa käytetyn sähkön verovapauden kannalta merkitystä ei ole sillä, maksaako työnantaja laskun suoraan sähköyhtiölle vai työntekijälle.